Argyle Grand Hotel Guilin

Argyle Grand Hotel Guilin

★★★★★

Opened in 2016-12-01
Binjiang South Road, Lipu County, Guilin, Guangxi
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:380