Argyle Grand Hotel Guilin

Argyle Grand Hotel Guilin

★★★★★

A SENSE OF PLACE

Opened in 2015-06-01
Binjiang South Road, Lipu County, Guilin, Guangxi
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:380