Argyle Grand Hotel Nanping

Argyle Grand Hotel Nanping

★★★★★

Opened in 2015-06-01
Zhuxi Road,New Jiangnan District,Nanping, Fujian
Postal Code:
Tel:+86 10 6588 6374
Rooms:280