Ausotel Smart Shenzhen Songgang

Ausotel Smart Shenzhen Songgang

Ausotel

Smart Stay Everyday

Opened in 2017-05-01
Songrui Road, Shenzhen, Guangdong, China
Postal Code:
Tel:
Rooms:102
Ausotel Smart Shenzhen Songgang